Ser detta konstigt ut i din e-postklient? Klicka här.
Till Hemsidan | Avprenumerera

Kallelse

JSLK_Logotype

 Kallelse till Årsmöte 30/3 2015 kl 18:30 i klubbstugan

 

 

 

 

Härmed kallas till årsmöte i Jönköpings slalomklubb

Datum: Måndagen den 30 mars 2015

Tid: kl 18:30

Plats:Klubbstugan vid Järabacken

 

Alla medlemmar hälsas varmt Välkommna.

Förutom vanlig formalia kommer även en förlängning av backen kommer att presenteras, Se dagordning nedan

 

Dagordning för årsmöte i Jönköpings Slalomklubb 2015-03-30

1. § Mötet öppnas.

2. § Fråga om mötets behöriga utlysande.

3. § Fastställande av dagordning

4. § Val av Ordförande och sekreterare för Årsmötet

5. § Val av två justerare att jämte ordförande justera protokollet:

6. § Verksamhetsberättelse

7. § Ekonomisk rapport

8. § Revisionsberättelse

9. § Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

10. § Informationen gällande driften av Järabacken

11. § Budget och verksamhetsplan 2014

12. § Val till Styrelsen

13. § Inkomna motioner/förslag från Styrelsen

14. § Övriga frågor

a) Förlängning av Järabacken med en barn- och nybörjar-del

15. § Mötet Avslutas

Jönköpings SLK - Skidor | Box 2104 55002 Jönköping | 036175531 |