Ser detta konstigt ut i din e-postklient? Klicka här.
Till Hemsidan | Avprenumerera

Årsmöte den 11 april

Vi önskar alla medlemmar hjärtligt välkomna på vårt årsmöte måndagen den 11 april klockan 18:00. Som vanligt går vi igenom vad som gjorts under året, ekonomin och inte minst är det ett utmärkt tillfälle att ställa frågor och komma med förslag till den nya styrelsen. Det brukar vara riktit trevligt och vi ska se till att det blir så även i år.
 
 
 
Dagordning årsmöte Jönköpings Slalomklubb 2016-04-11

1. Mötet öppnas.
2. Fråga om mötets behöriga utlysande.
3. Fastställande av dagordning
4. Val av Ordförande och sekreterare för Årsmötet
5. Val av två justerare att jämte ordförande justera Protokollet:
6. Verksamhetsberättelse
7. Ekonomisk rapport
8. Revisionsberättelse
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Informationen gällande driften av Järabacken
11. Budget och verksamhetsplan 2016
12. Val till Styrelsen
13. Inkomna motioner/förslag från Styrelsen
14. Övriga frågor
       - Förslag på nytt sammarbetsavtal med Friluftsfrämjande Jönköping
15. Mötet Avslutas
 
 
Vi hade tänkt genomföra prisutdelningen från KM under årsmötet men inser att alla barn/ungdomar kanske inte tycker det är så spännande. Vi kommer att genomföra prisutdelningen vid någon form av klubbmöte/avslutning - vi återommer med datum.
 
Glöm inte att skriva in datumet för årsmötet i kalendern!
Hjärtligt välkomna
/Styrelsen
Jönköpings SLK - Skidor | Box 2104 55002 Jönköping | 036175531 |